خداوند ,القدس ,خداوند عیسی ,خداوند وقتهایدعا کنیم که امروز خداوند ما را از پری روح القدس سرشار سازد ،و حکمتی تازه از روح القدس بر ما ببخشد ، تا امروز در شناخت خداوند رشدی بیشتر از دیروز داشته باشیم منبع اصلی مطلب : مسیحیت
برچسب ها : خداوند ,القدس ,خداوند عیسی ,خداوند وقتهای
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :